Genom att emittera gröna obligationer har Swedbank möjlighet att vara delaktig i att marknadsföra och stödja den långsiktiga utvecklingen av hållbara lösningar genom att finansiera hållbara innovationer och tjänster. I linje med FNs hållbara utvecklings mål (SDG), Agenda 2030, kommer Swedbank gröna obligationer att stödja följande mål: SDG7 Kostnadseffektiv och ren energi, SDG9 Innovationer och infrastruktur inom industrin, SDG11 Hållbara städer och samhällen, SDG13 Åtgärder för ett bättre klimat, SDG15 Liv på land.

Swedbanks regelverk för gröna obligationer är baserat på Green bond principles 2017. Swedbank har beställt och fått en oberoende utvärdering från DVN-GL. Dels på regelverket men även på de gröna tillgångar som ska finansieras eller refinansieras. Regelverket som beskrivs närmare på denna hemsida gäller för alla Swedbanks gröna obligationer.

Regelverk och presentation

Swedbanks regelverk för gröna obligationer (eng)

Oberoende utvärdering (eng)

Gröna obligationer - impact report 2017 (eng)

Gröna obligationer - impact report 2018 (eng)

Gröna obligationer - impact report 2019 (eng)

Investerar-presentation för gröna obligationer, okt 2017 (eng)

Investerar-presentation för gröna obligationer, mar 2018 (eng)

Emission av Grön obligation

Den första gröna obligationen är en senior icke säkerställd obligation som rankas lika med alla andra seniora icke säkerställda obligationer utgivna av Swedbank och är baserade på Swedbanks GMTN (Global Medium Term Note) program.

XS1711933033 Green bond final terms 7 November 2022

Inaugural Green bond deal review

XS1800142330 Green bond final terms 29 March 2023 (FRN)

XS1800143650 Green bond final terms 29 March 2023 (Fixed)

SEK 2bn Green bond deal review