Hoppa till textinnehållet

Gröna obligationer

Som en stor aktör på de finansiella marknaderna, kan vi vara delaktiga i att finansiera framtida hållbara innovationer. Genom att även ta in hållbara risker i våra beslut kan vi reducera sociala och ekologiska risker och bidra till ett mer hållbart näringsliv.

Finansiering av hållbara produkter och tjänster

Genom att emittera gröna obligationer har Swedbank möjlighet att vara delaktig i att marknadsföra och stödja den långsiktiga utvecklingen av hållbara lösningar genom att finansiera hållbara produkter, tjänster och innovationer. I linje med FNs hållbara utvecklings mål (SDG), Agenda 2030, kommer Swedbank gröna obligationer att stödja följande mål: SDG7 Kostnadseffektiv och ren energi, SDG9 Innovationer och infrastruktur inom industrin, SDG11 Hållbara städer och samhällen, SDG13 Åtgärder för ett bättre klimat, SDG15 Liv på land.

Swedbanks regelverk för gröna obligationer är baserat på Green bond principles 2017. Swedbank har beställt och fått en oberoende utvärdering från DVN-GL. Dels på regelverket men även på de gröna tillgångar som ska finansieras eller refinansieras. Regelverket som beskrivs närmare på denna hemsida gäller för alla Swedbanks gröna obligationer.