Hoppa till textinnehållet

Skuldinvesterare

Smiling business woman talking in mobile

Group Treasury har det övergripande ansvaret för hantering av likviditet inom det mandat som är beslutat av bankens styrelse och VD.

Upplåning

Group Treasury är ansvariga för hanteringen av likviditet och upplåning inom Swedbank koncernen. De huvudsakliga upplåningskällorna för gruppen är kundinlåning och säkerställda obligationer. Den kapitalmarknadsrelaterade upplåningen genomförs med hjälp av olika typer av upplåningsprogram, både långfristiga- och kortfristiga program, som ger tillgång till olika geografiska marknader, produkter och valutor. Den huvudsakliga delen av balansräkningen är finansierad med hjälp av de långfristiga programmen medan de kortfristiga programmen används främst som ett cash-management verktyg.

Likviditet

Swedbank hanterar sin likviditet för att även kunna klara perioder av oro på kapitalmarknaden då tillgången på likviditet är begränsad. Metoden för att mäta denna period kallas internt för överlevnadsperiod. Under de senaste åren har banken byggt upp likviditetsreserver och aktivt förlängt den genomsnittliga löptiden på all kapitalmarknadsupplåning för att förlänga överlevnadsperioden.

Kreditbetyg (rating)

Swedbank har för närvarande kreditbetyg från tre olika kreditvärderingsinstitut, Standard & Poor's, Moody's och Fitch, för att förse skuldinvesterare med en extern genomgång av bankens finansiella situation samt kreditkvalitet. Koncernens program för säkerställda obligationer har kreditbetyg från Moody's och Standard & Poor's.

Kreditbetyg

Aktuellt