Inom ramen för en banks verksamhet uppkommer en mängd olika risktyper, såsom: