Hoppa till textinnehållet

Swedbank Hypotek

Swedbank Hypotek AB (publ) med organisationsnummer 556003-3283 är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB och ansvarar för Swedbanks hypoteksverksamhet i Sverige. Från och med 2009 rapporterar Swedbank Hypotek halvårsvis.

Årsredovisningar och delårsrapporter för Swedbank Hypotek

  Årsredovisningar Delårsrapporter Risk- och kapitaltäckningsrapporter (på engelska)
2021   Delårsrapport januari - juni 2021 Q2 2021 Risk- och kapitaltäckningsrapport
2020

Swedbank Hypotek (pdf)

 

Swedbank Hypotek (zip)

Bokslutskommuniké 2020  
Delårsrapport januari - juni 2020  
2019 Swedbank Hypotek Bokslutskommuniké 2019  
Delårsrapport januari - juni 2019  
2018 Swedbank Hypotek Bokslutskommuniké 2018  
Delårsrapport januari - juni 2018
 
2017 Swedbank Hypotek Bokslutskommuniké 2017  
Delårsrapport januari - juni 2017  
2016 Swedbank Hypotek
Bokslutskommuniké 2016  
Delårsrapport januari - juni 2016  
2015 Swedbank Hypotek Bokslutskommuniké 2015  
Delårsrapport januari - juni 2015  
2014 Swedbank Hypotek
Bokslutskommuniké 2014  
Delårsrapport januari - juni 2014  
2013 Swedbank Hypotek (997 KB) Bokslutskommuniké 2013  
Delårsrapport januari - juni 2013  
2012 Swedbank Hypotek (700 KB) Bokslutskommuniké 2012  
Delårsrapport januari - juni 2012  
2011 Swedbank Hypotek (1,8 MB) Bokslutskommuniké 2011  
Delårsrapport januari - juni 2011  
2010 Swedbank Hypotek (2,91 MB) Bokslutskommuniké 2010  
Delårsrapport januari - juni 2010  
2009 Swedbank Hypotek (4,64 MB) Bokslutskommuniké 2009  
Delårsrapport januari - juni 2009  
2008 Swedbank Hypotek (1,34 MB) Bokslutskommuniké 2008  
Delårsrapport januari - september 2008  
Delårsrapport januari - juni 2008  
Delårsrapport januari - mars 2008  
2007 Swedbank Hypotek (1,26 MB) Bokslutskommuniké 2007  
Delårsrapport januari - september 2007  
Delårsrapport januari - juni 2007  
Delårsrapport januari - mars 2007  
2006 Swedbank Hypotek (1,4 MB) Bokslutskommuniké 2006  
Delårsrapport januari - september 2006  
Delårsrapport januari - juni 2006  
Delårsrapport januari - mars 2006  
2005 Spintab (1,2 MB) Bokslutskommuniké 2005  
Delårsrapport januari - september 2005  
Delårsrapport januari - juni 2005  
Delårsrapport januari - mars 2005  
2004 Spintab (942 kB)    
2003 Spintab (773 kB)    
2002 Spintab (605 kB)