Hoppa till textinnehållet

Swedbank Hypotek

Swedbank Hypotek AB (publ) med organisationsnummer 556003-3283 är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB och ansvarar för Swedbanks hypoteksverksamhet i Sverige. Från och med 2009 rapporterar Swedbank Hypotek halvårsvis.

Årsredovisningar och delårsrapporter för Swedbank Hypotek

Årsredovisningar och delårsrapporter

  Årsredovisningar Delårsrapporter
2020

Swedbank Hypotek (pdf)

 

Swedbank Hypotek (zip)

Bokslutskommuniké 2020
Delårsrapport januari - juni 2020
2019 Swedbank Hypotek Bokslutskommuniké 2019
Delårsrapport januari - juni 2019
2018 Swedbank Hypotek Bokslutskommuniké 2018
Delårsrapport januari - juni 2018
2017 Swedbank Hypotek Bokslutskommuniké 2017
Delårsrapport januari - juni 2017
2016 Swedbank Hypotek
Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport januari - juni 2016
2015 Swedbank Hypotek Bokslutskommuniké 2015
Delårsrapport januari - juni 2015
2014 Swedbank Hypotek
Bokslutskommuniké 2014
Delårsrapport januari - juni 2014
2013 Swedbank Hypotek (997 KB) Bokslutskommuniké 2013
Delårsrapport januari - juni 2013
2012 Swedbank Hypotek (700 KB) Bokslutskommuniké 2012
Delårsrapport januari - juni 2012
2011 Swedbank Hypotek (1,8 MB) Bokslutskommuniké 2011
Delårsrapport januari - juni 2011
2010 Swedbank Hypotek (2,91 MB) Bokslutskommuniké 2010
Delårsrapport januari - juni 2010
2009 Swedbank Hypotek (4,64 MB) Bokslutskommuniké 2009
Delårsrapport januari - juni 2009
2008 Swedbank Hypotek (1,34 MB) Bokslutskommuniké 2008
Delårsrapport januari - september 2008
Delårsrapport januari - juni 2008
Delårsrapport januari - mars 2008
2007 Swedbank Hypotek (1,26 MB) Bokslutskommuniké 2007
Delårsrapport januari - september 2007
Delårsrapport januari - juni 2007
Delårsrapport januari - mars 2007
2006 Swedbank Hypotek (1,4 MB) Bokslutskommuniké 2006
Delårsrapport januari - september 2006
Delårsrapport januari - juni 2006
Delårsrapport januari - mars 2006
2005 Spintab (1,2 MB) Bokslutskommuniké 2005
Delårsrapport januari - september 2005
Delårsrapport januari - juni 2005
Delårsrapport januari - mars 2005
2004 Spintab (942 kB)  
2003 Spintab (773 kB)  
2002 Spintab (605 kB)