Information om extra bolagsstämman 2019

 

Anföranden av styrelsens avgående ordförande Ulrika Francke, tillförordnad VD Anders Karlsson och styrelsens nye ordförande Göran Persson

Kallelse till extra bolagsstämma 2019

Stämmoprotokoll

Bilagor till protokoll

Fullmakt - Fysiska personer

Fullmakt - Juridiska personer