Hoppa till textinnehållet

Årsstämma 2020

Oakleaves 0252.

Swedbanks årsstämma kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 26 mars 2020.

 

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. För att ett ärende med säkerhet ska kunna tas upp i kallelsen till stämman ska begäran ha inkommit till banken senast den 6 februari 2020. Begäran ska skickas till:

 

Swedbank AB (publ)
Styrelsesekretariatet
105 34 Stockholm