Hoppa till textinnehållet

Ägarstruktur

Swedbanks ägarstruktur uppdelat i kategorier och länder uppdateras månatligen.

Källa: Euroclear. 30 juni 2020

Ägarkategorier Förändring sedan 2019-12-31
Innehav (%) Innehav (%)
Utländska ägare 37,8 1,7
Svenska ägare 62,2 -1,7
    varav
Juridiska personer 49,0 -2,1
Privatpersoner 13,2 0,4
Geografisk ägarstruktur Innehav (%)
Sverige 62,2
USA 15,5
Storbritannien 8,8
Belgien 3,0
Luxemburg 2,9
Finland
1,5
Övriga 6,1

Källa: Euroclear