Hoppa till textinnehållet

Ägarstruktur

Swedbanks ägarstruktur uppdelat i kategorier och länder uppdateras månatligen.

Källa: Euroclear. 31 januari 2020

Ägarkategorier Förändring sedan 2018-12-31
Innehav (%) Innehav (%)
Utländska ägare 36,6 -4,0
Svenska ägare 63,4 4,0
    varav
Juridiska personer 50,6 -0,1
Privatpersoner 12,8 4,1
Geografisk ägarstruktur Innehav (%)
Sverige 63,4
USA 15,7
Storbritannien 9,2
Luxemburg 3,0
Belgien
1,5
Finland
1,5
Övriga 5,7

Källa: Euroclear