Hoppa till textinnehållet

Ägarstruktur

Swedbanks ägarstruktur uppdelat i kategorier och länder uppdateras månatligen.

Källa: Euroclear. 31 augusti 2019

Ägarkategorier Förändring sedan 2018-12-31
Innehav (%) Innehav (%)
Utländska ägare 35,7 -4,9
Svenska ägare 64,3 4,9
    varav
Juridiska personer 51,7 1,0
Privatpersoner 12,6 4,0
Geografisk ägarstruktur Antal aktieägare Innehav (%)
Sverige 364 272
66,27
USA 272 15,57
Storbritannien 304 8,82
Luxemburg 87 2,47
Belgien
38 1,74
Finland
969 1,44
Övriga 3 555 3,69

Källa: Euroclear