Hoppa till textinnehållet

Ägarstruktur

Swedbanks ägarstruktur uppdelat i kategorier och länder uppdateras månatligen.

Källa: Euroclear. 31 januari 2021

Ägarkategorier Förändring sedan 2019-12-31
Innehav (%) Innehav (%)
Utländska ägare 36,9 0,8
Svenska ägare 63,1 -0,8
    varav
Juridiska personer 50,7 -0,4
Privatpersoner 12,4 -0,4
Geografisk ägarstruktur Innehav (%)
Sverige 63,1
USA 14,4
Storbritannien 11,3
Belgien 3,0
Luxemburg 2,2
Schweiz 0,9
Övriga 5,1

Källa: Euroclear