Hoppa till textinnehållet

Ägarstruktur

Swedbanks ägarstruktur uppdelat i kategorier och länder uppdateras månatligen.

Källa: Euroclear. 31 oktober 2019

Ägarkategorier Förändring sedan 2018-12-31
Innehav (%) Innehav (%)
Utländska ägare 36,0 -4,6
Svenska ägare 64,0 4,6
    varav
Juridiska personer 51,4 0,7
Privatpersoner 12,6 3,9
Geografisk ägarstruktur Innehav (%)
Sverige 64,0
USA 15,6
Storbritannien 8,8
Luxemburg 2,7
Belgien
1,7
Finland
1,3
Övriga 5,9

Källa: Euroclear