Hoppa till textinnehållet

Ägarstruktur

Swedbanks ägarstruktur uppdelat i kategorier och länder uppdateras månatligen.

Källa: Euroclear. 31 maj 2019

Ägarkategorier Förändring sedan 2018-12-31
Innehav (%) Innehav (%)
Utländska ägare 37.3 -3.3
Svenska ägare 62.7 3.3
    varav
Juridiska personer 50.8 0.0
Privatpersoner 12.0 3.3
Geografisk ägarstruktur Antal aktieägare Innehav (%)
Sverige 359 710
64.15
USA 268 16.91
Storbritannien 304 8.73
Luxemburg 85 2.53
Belgien
40 1.74
Finland
925 1.38
Övriga 3 368 4.55

Källa: Euroclear