Hoppa till textinnehållet

Ägarstruktur

Swedbanks ägarstruktur uppdelat i kategorier och länder uppdateras månatligen.

Källa: Euroclear. 29 februari 2020

Ägarkategorier Förändring sedan 2019-12-31
Innehav (%) Innehav (%)
Utländska ägare 36,4 0,3
Svenska ägare 63,6 -0,3
    varav
Juridiska personer 51,0 -0,1
Privatpersoner 12,6 -0,2
Geografisk ägarstruktur Innehav (%)
Sverige 63,6
USA 16,5
Storbritannien 8,8
Luxemburg 3,1
Belgien
1,5
Finland
1,5
Övriga 5,0

Källa: Euroclear