Hoppa till textinnehållet

Swedbank i samhället

Buying coffee from a foodtruck.

Swedbanks uppdrag inkluderar att verka som en positiv styrka i samhället. Det är därför naturligt att gruppen är inblandad i olika samhällsprojekt, både lokalt och utomlands. Även om projekten skiljer sig åt i syfte, omfattning och geografi, är målet detsamma - att vara en bra företagsmedborgare som stärker samhället och dess enskilda medlemmar.

Socialt engagemang

Socialt engagemang har spelat en nyckelroll genom Swedbanks historia. Den första sparbanken grundades 1820 för att hjälpa allmänheten att spara och uppnå långsiktig ekonomisk säkerhet. Som en stor bank är vi en del av och påverkas av allt som händer i samhället. Vi är engagerade i sociala frågor som utbildning, ungdomsarbetslöshet och entreprenörskap. Positiv utveckling inom dessa områden är viktigt för samhällets utveckling såväl som för bankens verksamhet.

Privatekonomi

Swedbank övervakar områden som är viktiga för privata finanser. Vi analyserar och undersöker hur politiska beslut och förändringar i omständigheter som påverkar individer och hushåll, och arbetar aktivt för att utbilda allmänheten om personlig ekonomi och besparingar.

Ungdomar och ekonomi

Vi är engagerade i sociala frågor som utbildning, ungdomsarbetslöshet och entreprenörskap. Initiativ som hjälper ungdomar att vara ekonomiskt hållbara är viktiga för samhällets utveckling såväl som för bankens verksamhet.

Äntligen jobb

Äntligen jobb är ett initiativ från Swedbank och Arbetsförmedlingen för att underlätta för utrikesfödda akademiker att enklare få tillgång till relevanta arbetsgivare.