Som bank är vi en del av de samhällen där vi verkar. Möjligheter och utmaningar samhället är våra utmaningar och möjligheter. Genom investeringar, krediter, betalningsflöden och vår leverantörskedja har vi även global påverkan. Detta innebär både lokalt och globalt ansvar för vår del. Vårt åtagande är att alltid arbeta med öppenhet, tillit och integritet på alla marknader där vi är verksamma och i alla våra affärsrelationer.

Swedbank tar ett aktivt ställningstagande mot alla former av korruption på alla marknader där banken är verksam.

Swedbank har undertecknat FN:s Global Compact, vilket bland annat innebär ett åtagande att delta i kampen mot korruption.

Ta del av Swedbanks koncernövergripande anti-korruptionspolicy via länken nedan. Policyn är på engelska.

Anti-korruptionspolicy (PDF)