Hoppa till textinnehållet

Strategi och ramverk

People in an office, talking, standing together.

I våra kundrelationer och när vi utvecklar våra tjänster har vi möjlighet att påverka andra och skapa mervärde för våra intressenter. Vi integrerar därför hållbarhet i vår verksamhet och skapar därmed nya affärsmöjligheter, minskar riskerna och uppmuntrar näringslivet att bli mer hållbart.

Strategi

Ansvaret för hållbar utveckling börjar i bankverksamheten. Vi påverkar miljön när våra kunder använder våra tjänster, när vi använder våra tjänster och i vår egen interna verksamhet.

Åtaganden och samarbeten

Swedbank har signerat flera internationella överenskommelser och är medlem och certifierad av olika organisationer.

Policys och riktlinjer skapar tydligt ramverk

Med operativt ansvar i affärsområdena, central samordning och tydligt ramverk säkerställer vi hållbarheten i den dagliga verksamheten.