Mer om hållbarhetsindexen 

FTSE4Good

Swedbank ingår i FTSE4Good Index. FTSE4Good är ett aktieindex skapat för att underlätta investeringar i företag som uppfyller globalt erkända normer för hållbart företagande. Företag i FTSE4Good måste uppfylla strikta kriterier gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

FTSE4Good 

STOXX ESG Leaders indices

Swedbank är inkluderat i indexet STOXX ESG Leaders indices sedan 2012.

STOXX ESG Leaders indices 

Dow Jones Sustainability Index

Swedbank erhöll 76 poäng av 100 möjliga i Dow Jones Sustainability Index (DJSI) årliga undersökning 2019.