Hoppa till textinnehållet

Rapportering och uppföljning

Woman in workshop with two others looking at Post It's on a board.

Swedbanks hållbarhetsrapport följer ramverket Global Reporting Initiative (GRI). Denna rapport har upprättats i enlighet med GRI Standard: Core option.

Resultatet presenteras som en integrerad del i Swedbanks års- och hållbarhetsredovisning.