Hållbarhetsredovisningen följer Global Reporting Inititiatives (GRI) ramverk, version Standards nivå core.