Hoppa till textinnehållet

Rapportering och uppföljning

Writing on a whiteboard

Swedbanks hållbarhetsrapport följer ramverket Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten har upprättats i enlighet med GRI Standard: Core option. 

Hållbarhetsredovisning 2020

Swedbanks hållbarhetsredovisning är en integrerad del i bankens års- och hållbarhetsredovisning. Ta del av hela rapporten här.

Fler rapporter

Rapportarkiv

Här finns bankens hållbarhetsrapporter från 2001 och framåt.

Styrning

Bankens styrmodell ska stödja Swedbanks syfte; att ge de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid.

Finansiell information

Du hittar alla Swedbanks finansiella rapporter här.