Hållbarhetsinriktade produkter Swedbank uppmuntrar till hållbara affärsmodeller och har ambitionen att erbjuda finansieringsprodukter och tjänster som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle.


Erbjudande till privatpersoner

  • Gröna bolån/hypotekslån Swedbank vill främja ett hållbart val av boende. Därför erbjuds de kunder som bor i en miljösmart bostad en rabatterad bolåneränta.
  • Grönt billån Swedbank vill uppmuntra kunder att köpa bilar med mer begränsade utsläpp, för att försöka minska de genomsnittliga bilutsläppen. Kunder erbjuds därför rabatt när de lånar till en mer miljövänlig bil som uppfyller vissa kriterier.
  • Sollån/Lån solceller Förmånlig ränta på lån till solpaneler som möjliggör sänkta elkostnader.

Erbjudande till företag

  • Gröna lån Gröna lån är en del av Swedbanks totala finansieringserbjudande som avser att främja miljön och ett hållbart samhälle. Det är en flexibel finansieringsform som syftar till att stödja en positiv klimatpåverkan och skapa långsiktigt solida och hållbara bolag. Gröna lån har en god flexibilitet i form av exempelvis löptid och volym, där specifika villkor och krav baseras på respektive låntagare och underliggande syfte med finansieringen.
  • Hållbarhetslänkade lån Dessa lån skiljer sig från vanliga gröna lån i den meningen att de kan användas för allmänna företagsändamål snarare än för ett specifikt syfte. Lånen är kopplade till låntagarens hållbarhetsprestanda som mäts genom sociala eller miljörelaterade hållbarhetskriterier. Hur bolaget presterar på hållbarhetsområdet är därmed kopplad till lånets underliggande marginal i förhållande till förutbestämda mål för hållbarhet. Förbättrad hållbarhetsprestanda sänker räntan och reducerar därmed finansieringskostnaderna. Om målen inte uppnås kan räntan höjas.
  • Gröna, Sociala och Hållbara obligationer Swedbank har ett starkt fokus på hållbara obligationer för kunder inom kapitalmarknaden. Enheten Swedbank Debt Capital Market, inom affärsområdet Stora Företag och Institutioner, erbjuder gröna obligationer, sociala obligationer och hållbarhetsobligationer. Detta gynnar både emittenter som söker grön finansiering, exempelvis företag och kommuner, och investerare som visar en aktiv efterfrågan på hållbara investeringar, exempelvis försäkrings bolag, pensionsförvaltare och fondförvaltare.
  • Hållbarhetslänkade obligationer Swedbank Debt Capital Market erbjuder även hållbarhetslänkade obligationer med kupongen kopplad till exempelvis miljömässiga mål eller specifik ESG rating. Strukturen skiljer sig från traditionella gröna obligationer eftersom intäkterna används för allmänna företagsändamål snarare än för specifikt syfte och kräver inget grönt ramverk eller regelbunden rapportering.
  • Hållbarhetsrelaterad rådgivning Swedbank Debt Capital Market erbjuder hållbarhetsrelaterad rådgivning till emittenter. En av produkterna är en hållbarhetsrelaterad ”peer review” baserad på data från externa leverantörer. Swedbank erbjuder även analys och rådgivning inom hela hållbarhetsområdet genom vårt partnerskap med Kepler Cheuvreux. Swedbank Macro Research uppdaterar kontinuerligt nationella hållbarhetsindikatorer, som mäter de nordiska och baltiska ländernas framsteg mot att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

Läs om hur vi integrerar miljöhänsyn i vår investeringsprocess

Swedbank Robur