Genom att arbeta integrerat skapar vi nya möjligheter i form av nya investerare, nya och nöjdare kunder och medarbetare.

Läs om hur vi integrerar miljöhänsyn i vår investeringsprocess

Swedbank Robur

Läs i årsredovisningen om hur vi integrerar hållbarhet i produkter och tjänster.

Årsredovisning