Vi påverkar miljön på tre sätt; när våra kunder använder våra produkter och tjänster, när vi använder våra leverantörers produkter och tjänster och genom vår egen interna verksamhet.

I den interna verksamheten är miljöpåverkan från växthusgasutsläpp, främst från tjänsteresor, transporter och fastigheter, i fokus och ambitiösa mål är därför satta inom ramen för bankens hållbarhetsstrategi (engelska).

Vårt huvudkontor i Sundbyberg är ett gott exempel där vårt arbete för minskad miljöpåverkan varit en avgörande faktor. Byggnaden som byggts med den senaste tekniken för minimal miljöpåverkan är miljöklassad enligt BREEAM med nivån excellent.

Utvecklingen av att minska inköp av icke förnybar energi är central för Swedbank Group, eftersom den har en betydande inverkan på den totala utsläppsmängden. 

Ett större arbete måste göras på området och incitamenten för våra hyresgäster att välja mer koldioxidutnyttjande energilösningar ökar konsekvent i linje med förbättrade och mer kostnadseffektiva alternativ, såsom solpaneler.

Viktiga åtgärder för att minska utsläppen från energianvändning i Swedbank Group är att:

  • Fortsätta öka andelen förnybar el i Baltikum, med fokus på Lettland och Litauen.
  • Byta till och / eller välja biogas framför naturgas som energikälla för uppvärmning i Baltic Banking.
  • Förbättra energieffektiviteten i våra svenska lokaler, att införliva mer energi- och utrymmeseffektiva byggnader och kontinuerligt uppmuntra fastighetsägare att vidta energibesparande åtgärder i de byggnader vi hyr.

Läs mer om vår miljöpåverkan och resultatet av 2018 års hållbarhetsarbete i vår Årsredovisning.