Hoppa till textinnehållet

Miljödata

Detta är ett urval av Swedbanks miljödata. För fullständig resultatrapportering, ladda ner Faktabok Hållbarhet 2019, engelska (xls)

Miljödata rapportering 2019 2018 2017 2016 2015
Totala utsläpp, ton CO2e 25 014 26 983 29 342 37 357 35 444
Energiförbrukning i våra kontorslokaler (MWh) 93 087 105 425 114 658 116 335 130 368
Elförbrukning i våra kontorslokaler (MWh) 51 687 57 598 65 379 66 158 68 313
Andel förnybar el av total elförbrukning (%)¹ 82 90 82 69 72
Avfall till återvinning (ton) 437 406 401 473 634
Avfall till förbränning (ton) 315 335 317 312 383
Avfall till deponi (ton) 153 276 220 363 344
Farligt avfall (ton) 3        
Vattenförbrukning m3/FTE 7 8 7 8 9
Papperskonsumtion (ton) 1 100 1 184 1 075 929 1 035
¹ Förnybar energi avser vind, biomassa och vattenkraft.

 

ESG obligationer (Swedbank arrangör)¹ 2019 2018 2017

Transaktioner där Swedbank agerat som  arrangör under året (antal)

51

30

12

Total volym där Swedbank agerat som arrangör under året (SEKbn)

25.3

15.1

3.5

Andel i relation till total volym där Swedbank agerat som arrangör under året (%)

14

11

3

Total volym där Swedbank agerat som arrangör från start (mdkr)

54.6

29.3

14.2

1) Swedbank AB har agerat som arrangör för kunder som emitterat ESG-obligationer (finansiering av t ex sol, vind och vattenkraft).ESG-obligationer avser gröna, sociala och hållbarhetsobligationer.

 

Gröna lån LC&I 2019 2018 2017

Grön utlåningsportfölj (mdkr)

13,96 10,32 7,73
Total utlåning till allmänheten exkl. Riksgälden och återköpsavtal (mkr) 223 221  
Andel av gröna lån i förhållande till total utlåning till allmänheten exkl. Riksgälden och återköpsavtal (%) 6,26 4,69  

 

Klimatavtryck, fonder i urval jämfört med sina respektive index¹ ton CO2e/mkr, fond ton CO2e/mkr, index
Tre största fonderna (fondförmögenhet, mkr)    
Allemansfond Komplett (61 178) 5 19
Aktiefond Pension (48 203) 28 19
Kapitalinvest (37 157) 7 19
Regionala aktiefonder (fondförmögenhet, mkr)
   
Sverigefond (14 068)
6 6
Europafond (8 200) 12  19
Globalfond (24 013) 7 25
Amerikafond (10 746) 4 22
Asienfond (3 739) 33 42
Omställningsfonder 
(fondförmögenhet, mkr)
   
Transition Global (3 674) 5 22
Transition Sweden (8 146) 8 6
Global Impact (1 949) 11 25

² Beräkningarna baseras på fondinnehav per 2017-06-30. Avtryck för fonden i relation till avtrycket för fondens jämförelseindex.

Virtuella möten 2019 2018
Konferenssamtal (miljoner) 0,42 0,31
Antal konferensdeltagare (miljoner)* 1,69 246
Medelantal deltagare i konferenssamtalet*  4 4
* Via Skype