Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Därför är klimatfrågan viktig i vårt hållbarhetsarbete. Vår exponering mot kol har minskat i både investeringar och finansiering, vi uppmuntrar bolag vi investerar i samt företagskunder att utveckla sitt klimatarbete och vi mäter och redovisar våra fonders koldioxidavtryck.

Vidare avstår Swedbank Robur från investeringar i bolag som har över 5 procent av sin omsättning från produktion av kol. Reduceringen av exponeringen mot kol sker successivt. Samtliga avyttrade bolag utesluts från ny finansiering. Ingen direkt finansiering av kolkraftverk accepteras.

Ta del av Swedbanks ställningstagande i klimatfrågan nedan (engelska) och sammanställningen över uteslutna bolag:

Position Statement - Statement Climate Change

Uteslutna bolag