Swedbanks åtagande för en hållbar samhällsutveckling utgår från vår övertygelse om att hållbar utveckling skapar affärsmöjligheter. Det har vi manifesterat i följande policys:

Policy mänskliga rättigheter, engelska

Hållbarhetspolicy, engelska

Swedbanks första koncernövergripande miljöpolicy fastslogs 2001. Sedan 2003 är vår svenska verksamhet miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO. Miljöpolicyn formar ramarna för vårt miljöarbete och tydliggör åtagandet om ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

ISO 14001

Hållbarhet och miljöhänsyn

Vårt miljöarbete utgår från de processer där vår största miljöpåverkan sker; i vår produktutveckling, kundservice, vid bedömning av företagskrediter och leverantörer, i fondförvaltningen och i vår ekonomiska analys.

Att kontinuerligt förbättra och införliva miljöhänsyn i vår verksamhet, genom utbildningsinsatser, i analysmodeller för miljöriskbedömningar i våra investeringar och krediter är prioriterat. Vi lägger också stor vikt på att minimera vår påverkan i leverantörsledet och genom att minska påverkan från vår interna verksamhet. Genom noggrann uppföljning av vår miljöprestanda, såsom utsläpp av växthusgaser, skapar vi goda förutsättningar för en kontinuerlig vidareutveckling av vårt certifierade miljöledningssystem och i integreringen av ekologisk hållbarhet i vår verksamhet.

Ett medvetet val

En integrering av hållbarhet i verksamheten är en investering för framtiden, ett av många sätt att hantera risker och minska kostnader. Det är ett sätt för oss att hjälpa våra kunder att göra medvetna val som kommer att gynna både kundens egen plånbok samt vår natur och miljö. Främst av allt är det en del av vår verksamhets syfte: Att främja en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen.

Banktjänster för en bättre miljö

Dina val är viktiga. Därför har vi tagit fram flera produkter och tjänster med miljöprofil.

Miljösmarta banktjänster

Swedbanks klimatarbete

Finansbranschen har ett stort ansvar och en viktig roll för att skapa hållbar tillväxt. Att vara en proaktiv finansiell aktör och att delta aktivt i klimatdebatten är en viktig del i Swedbanks arbete för att öka medvetenheten om finansbranschens miljöpåverkan.

Swedbanks klimatarbete