Hoppa till textinnehållet

Miljö och klimat

Vi tror att vår framgång som bank oåterkalleligen hänger samman med ett ansvar att möta vår tids sociala och miljömässiga utmaningar. Vi agerar i enlighet med det i mötet med våra kunder, i vår kapitalförvaltning, i vår kreditgivning och vår produktutveckling samt i den egna verksamheten.

Internt miljöarbete

Bankens största miljöpåverkan genereras indirekt via vår finansiering, våra investeringar, betalningar och inköp. Även om den direkta påverkan är ganska begränsad, så har vi ett ansvar att göra allt vi kan för att minimera och rapportera vårt klimatavtryck.

Two girls on a piggyback ride

Klimatrapport

Rapporten beskriver bankens klimatprestanda och klimatmålsuppfyllelse. Rapporten är ett viktigt underlag i vårt strategiska klimatarbete.

Hållbart sparande

Ansvarsfulla investeringar

För dig som vill spara och samtidigt bidra till en hållbar framtid finns flera alternativ.

Minskat klimatavtryck

Swedbank minskar bankens klimatavtryck - ny solcellspark levererar förnyelsebar el.