Hoppa till textinnehållet

Hälsofrämjande åtgärder

Genom en mängd olika åtgärder och hälsoaktiviteter vill Swedbank bidra till hållbara medarbetare.

 • • Lokala avtal med företag som tillhandahåller hälsovård, förebyggande samtal, rehabilitering och arbetshälsa, inklusive åtgärder för arbetsrelaterad stress och oförmåga.

  • Stort fokus på frågor kring stress och balans i arbetslivet, på fritiden och om hållbara medarbetare.

  • Främjar utbildning och workshops om stresshantering som erbjuder medarbetare så kallade balanspaket/utbildning för teamworkshops.

  • Swedbanks HR-konsulter, med specialutbildning inom psykologi, ger stresskonsultationer.

  • Särskilda frågeformulär och arbetsbedömningsformulär som hjälper till att mäta stress. Frågeformulären skickas ut varannan månad eller så ofta som behövs.

  • Externa specialister som hjälper och vägleder både våra medarbetare och chefer för att klara av situationen.

   
   
   
 • • Verktyg för att motivera och stimulera både kropp och själ, öka kreativiteten och därigenom minska stress för att ytterligare möjliggöra hållbara medarbetare.
  • Externa partners med specialister erbjuder service till alla medarbetare vid behov.
  • Estniska medarbetare har tre dagar för hälsofrämjande och dessutom ytterligare vinterledighet (5 arbetsdagar).
  • Medarbetare i Lettland tillhandahålls tre fria samtal med en psykoterapeut per år.
  • Utbildning och workshops om stresshantering: Medarbetare erbjuds så kallade balanspaket / utbildning för teamworkshops.
  • Paket med olika delar att diskutera kring balans i livet, medarbetares eget ansvar och tidiga signaler om stress för hälsoinspektörer, chefer och HR för att utbilda och inspirera medarbetare. Online och klassrumsutbildning tillhandahålls av Swedbank Academy. 

   
 • • Swedbank at Work är ett koncept för bankens arbetssätt. Swedbank i Sverige har implementerat detta koncept och de baltiska länderna kommer att följa efter.
  • Olika uppsättningar av arbetsplatser med möbler för att möta behoven hos våra definierade arbetsgrupper, alla ergonomiska.

  • Arbetsmiljöparametrar mäts regelbundet av externa specialister: Undersökning av ergonomisk arbetsplats, belysning, ljud, luftkvalitet, fuktighet och temperatur.

  • Medarbetare erbjuds ergonomisk utrustning när det rekommenderas av ergonomen. I övriga aspekter följer vi normen och standarderna för riskbedömningsmätningar och genomför korrigeringar vid behov.

  • Arbetsmiljöronder, årligen eller oftare vid behov (kvartalsvis i vår hälsokommitté) för att se till att vi utvärderar den fysiska arbetsmiljön för alla våra kontor och medarbetare. Arbetsmiljöronder görs tillsammans med en extern part för att säkerställa att vi får ett externt perspektiv med rätt kompetens och kunskap för att identifiera potentiella risker etc. 

  • Vi har etablerat en utbildning i ergonomi för medarbetare och chefer för att se till att arbetet utförs ergonomiskt och att de ergonomiska arbetsplatserna används korrekt.

 • Sverige 

  • Swedbank erbjuder alla medarbetare 2 500 kr/år att spendera på fysisk träning eller annan valfri träning.

  • Gym finns i huvudkontoret med fri tillgång till gymträning, vanlig aerobic och spinningklasser.

  • Hälsoinspektörer planerar och genomför hälsoaktiviteter för medarbetare i alla enheter.

  • Vi erbjuder även medarbetare en timmes träning per vecka under arbetstiden.

  • Externa gym - reducerat pris där avtal finns.

  • Det finns också möjlighet att utöva olika aktiviteter inom idrott och kultur på fritiden via Swedbank, till exempel golf, badminton och kör- och kulturevenemang. 

   

  Estland 
  • Tillgängliga gym i de två huvudbyggnaderna (med ca 1300 medarbetare) och en idrottsförening, som för en låg medlemsavgift erbjuder regelbundna sportaktiviteter. 

   

  Litauen

  • Medarbetare har sjukförsäkring som valmöjlighet för att kompensera en del av utgifterna för träningsprogram. 
   

  Lettland
  • Huvudkontoret har en fitnessklubb med tränare, som är tillgänglig både under och utanför arbetstiden.
  • 20 olika typer av sportaktiviteter stöds av banken.

 • • Gym, kostråd och företagshälsovård / hälsokontroller erbjuds alla Swedbanks medarbetare.
  • På svenska gym erbjuds medarbetare möjligheten att boka massage, personlig träning eller få en naprapattid till rabatterat pris.

  • Ekologisk frukt och ekologiskt kaffe erbjuds på våra kontor.

  • Swedbank främjar också utbildning och workshops om kost och erbjuder medarbetarna balanspaket/utbildning för teamworkshops.
  • Vår hälsostrategi med hälsoinspiratörer ger också regelbunden information om hälsa och kost och kommer även att genomföras i våra baltiska länder. 

   
 • • Arbetssättet Swedbank at Work för alla medarbetare innebär möjligheten att ha en flexibel start- och sluttid på arbetsdagen, om det fungerar med rollen och är överenskommet med chefen.

  • Komprimerade arbetsveckor med det totala antalet arbetstimmar per vecka, men med olika längder på arbetsdagar, genomförs (i enlighet med kollektivavtal).
  • Vi erbjuder deltidsarbete inklusive gradvis återgång till arbetet hos medarbetare efter föräldraledighet.

 • • Möjligheten att arbeta på distans ingår i arbetssättet Swedbank at Work. Således erbjuder Swedbank sina medarbetare möjlighet att arbeta på distans när det passar den specifika rollen.

  • Swedbank tillhandahåller även digitala arbetsplatser i hela organisationen och ett digitalt arbetssätt som gör det lättare att arbeta på distans.
  • Swedbank stöder både fysiska och virtuella möten som gör det lättare att arbeta på distans och inte alltid från Swedbanks arbetsplatser.

 • • Medarbetare kan ta med sig sina barn till arbetsplatsen.

  • I Estland, Lettland och Litauen finns det speciella platser vid huvudkontoren för barnen vid besöken där.
  • Swedbank i Estland ger barnomsorg till en reducerad avgift jämfört med de privat barnomsorg.

 • • Vi värderar våra medarbetare i alla stadier av livscykeln och ser därför till att ha förmåner för dem som kommer att gå på föräldraledighet.

  • På grund av olika bestämmelser på Swedbanks hemmamarknader skiljer sig villkoren för föräldraledigheten åt.