Hoppa till textinnehållet

Hållbarhetskontakter

För mer information eller frågor kring hållbarhet, kontakta någon av nedanstående personer:

Public Affairs

Josefine Uppling, chef Public Affairs

Hållbarhet

Fredrik Nilzén, chef Group Sustainability

Lokal närvaro

Sverige

Public Affairs

Estland

Hållbarhets- och samhällsansvarig

Lettland

Hållbarhets- och samhällsansvarig

Litauen

Hållbarhets- och samhällsansvarig