Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar och ägarpolicy är basen för arbetet med hållbarhet och bolagsstyrning i Swedbank Roburs fonder.

Ansvarsfulla investeringar

Policyn för ansvarsfulla investeringar omfattar alla Swedbank Roburs fonder. I vårt arbetssätt använder vi oss av flera metoder - vi integrerar hållbarhet i fondernas olika investeringsprocesser, vi påverkar företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete och i vissa fall avstår vi från att investera i företag.

Fonder med fördjupat hållbarhetsarbete

I förvaltningen av en del fonder bedrivs ett fördjupat hållbarhetsarbete inom ramen för fondernas investeringsprocess. I dessa fonder ställs högre krav på vilka företag som får ingå i fonderna.

Läs mer om hållbarhetsarbetet i Swedbank Robur