Penningtvättslagen ställer krav på att vi har god kundkännedom och att vi fortlöpande uppdaterar och dokumenterar den. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra system och processer i arbetet att motverka risker för penningtvätt, terroristfinansiering och korruption. Genom bankens ”känn din kund” - process, våra systemstöd för övervakning av transaktioner och avstämningar av kunddatabaser mot sanktionslistor minimerar vi dessa risker i verksamheten. Vid en inspektion genomförd under året av finansinspektionen i Lettland, Financial and Capital Market Commission, identifierades brister i Swedbanks interna kontrollsystem för förebyggande av penningtvätt.

Digitalisering

Digitaliseringen i samhället ökar och kunderna efterfrågar nya och enklare produkter och tillgänglighet var än de befinner sig samt ställer ökade krav på kompetens och transparens. Digitalisering är ett prioriterat område för Swedbank. Med en ökad digitalisering följer även möjligheter till ett mer effektivt resursutnyttjande. I banken frigörs resurser för mer individuell ekonomisk rådgivning när kunderna i allt högre grad ansluter sig till, och använder, de digitala kanalerna. Det innebär att tillgängligheten, det vill säga kundernas möjlighet att komma i kontakt med banken och utföra banktjänster, ökar i takt med att de digitala kanalerna utvecklas. Då våra kunder får allt fler valmöjligheter, ställs det högre krav på oss som bank att möta kundernas förväntningar. Vi arbetar därför kontinuerligt med att lansera nya digitala funktioner för att förenkla vardagen för våra kunder. Swedbank har under 2016 vidareutvecklat internetbanken och lanserat en testversion för företagskunder. Vi har även möjliggjort digital ansökan om lånelöfte för bolån samt gjort det möjligt att underteckna avtal elektroniskt. För att ytterligare öka tillgängligheten för våra kunder har vi under året dessutom lanserat dygnet runt-öppet i Kundcenter Personlig service.

IT

Övergången till ett mer digitalt samhälle innebär även stora risker. Att tillhandahålla pålitliga och säkra IT-system är av största vikt för att behålla våra kunders förtroende. Vi arbetar ständigt med att våra IT-system ska vara tillgängliga, stabila och säkra och har lagt stort fokus på kvalitetshöjande åtgärder, reducerad komplexitet i systemen samt på att utveckla och effektivisera våra arbetssätt.