Hoppa till textinnehållet

2019-04-01 13:45

Ekobrottsmyndigheten går inte vidare med Bill Browders anklagelser mot Swedbank

Ekobrottsmyndigheten går inte vidare med anklagelserna mot Swedbank från Bill Browder angående penninghäleri under tiden 2006 – 2012.

Swedbank noterar att Ekobrottsmyndigheten idag har beslutat att inte gå vidare med Bill Browders anklagelser om penninghäleri i Swedbank. Enligt Ekobrottsmyndighetens beslut har man inte funnit anledning att anta att ett brott som hör till allmänt åtal har förövats.

Myndigheten skriver i sitt beslut att:

  • De överföringar som skett till svenska bankkonton i Swedbank är begränsade och har omfattat en mindre del av det totala anmälda beloppet.

  • De anmälda överföringarna till svenska bankkonton i Swedbank har skett under åren 2006-2012 och skall därför bedömas utifrån den då gällande straffbestämmelsen om penninghäleri, och inte den nuvarande, skarpare lagstiftningen om penningtvätt från 2014.

  • Detta innebär att samtliga överföringar till svenska konton i Swedbank bedöms ha skett så lång tid tillbaka att anmälda gärningar nu är preskriberade.

- Vi har blivit informerade om Ekobrottsmyndighetens beslut och ser att det bidrar till att ge svar på några av de frågor som i nuläget har uppkommit kring bankens verksamhet, säger Hans Strandberg, advokat på Nordia.

Swedbank har anlitat advokatfirman Nordia för att biträda banken. Swedbank fortsätter att samarbeta med myndigheterna i de utredningar som pågår.

Länk till Ekobrottsmyndighetens pressmeddelande.

För ytterligare information:
Unni Jerndal, presschef Swedbank, 08-585 93 869