Hoppa till textinnehållet

2019-03-27 12:20

Information om pågående aktivitet på Swedbanks huvudkontor

Vi kan bekräfta att EBM (Ekobrottsmyndigheten) har initierat en aktivitet på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg.

Aktiviteten har bekräftats av EBM, och skriver på sitt Twitterkonto att aktiviteten är relaterad till den pågående undersökningen gällande misstanke om obehörigt röjande av insiderinformation.

Vid denna tidpunkt, har ingen individ eller legal enhet blivit delgiven någon misstanke om brott.

Som tidigare kommunicerat, samarbetar vi med myndigheter.

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2019, kl.12.20.