Hoppa till textinnehållet

2019-03-27 20:15

Kommentar till dagens händelseutveckling

Efter dagens händelseutveckling vill Swedbanks vd och koncernchef Birgitte Bonnesen göra nedanstående uttalanden.

Övergripande kommentar

- Det här har varit en väldigt tuff dag för Swedbank, våra medarbetare och aktieägare. I det här läget vill jag som vd tydliggöra att jag kommer att göra allt i min makt för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen. Vi är i en bransch som är beroende av förtroende och jag förstår verkligen allvaret, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef, Swedbank.

Angående den pågående förundersökningen hos Ekobrottsmyndigheten (EBM)

- Dagens initierade aktivitet av EBM är del av myndighetens redan kommunicerade förundersökning. Den officiella brottsrubriceringen är olovligt röjande av insiderinformation och grovt svindleri. I linje med vad vi kommunicerat tidigare, och vid denna tidpunkt, har ingen individ eller legal enhet blivit delgiven någon misstanke om brott. Vi kommer att samarbeta med EBM och avvaktar myndighetens slutsatser, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef, Swedbank.

Angående medierapporter om kommunikation med myndigheter

- Vi har idag sett allvarliga anklagelser i media, bland annat uttalanden om att vi har vilselett amerikanska myndigheter. Det är Swedbanks uppfattning att vi är sanningsenliga och korrekta i vår kommunikation med samtliga myndigheter. Vi kommer även fortsatt att samarbeta med alla relevanta myndigheter kopplat till dessa frågor, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef, Swedbank.

För ytterligare information:
Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank, tel +46 701 44 89 66
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, tel: + 46 72 740 63 38

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2019, kl. 20.15.