Hoppa till textinnehållet

2019-03-28 10:00

Birgitte Bonnesen lämnar Swedbank. Anders Karlsson utsedd till tillförordnad vd.

Swedbanks styrelse har vid ett styrelsemöte på morgonen entledigat Birgitte Bonnesen från rollen som vd och koncernchef för Swedbank. Styrelsen har vid samma möte utsett nuvarande koncernfinanschef Anders Karlsson till tillförordnad vd och koncernchef för Swedbank.

- De senaste dagarnas händelseutveckling har inneburit enorma påfrestningar på banken. Styrelsen har därför entledigat Birgitte Bonnesen. Med det sagt har Birgitte Bonnesen under sina tre år som vd gjort en betydelsefull insats genom att skapa en ledande digital bank med fysisk närvaro, säger Lars Idermark, styrelseordförande, Swedbank.

Anders Karlsson kommer tills vidare att fortsätta i sin roll som koncernfinanschef.

Styrelsen har initierat en process för att rekrytera en ny ordinarie vd till banken.

Styrelsens ordförande Lars Idermark och tillförordnad vd Anders Karlsson kommer att möta media efter årsstämmans avslut i eftermiddag. Exakt tid kommer att bero på årsstämmans längd. Lokal är Folkets hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm.

För ytterligare information:

Swedbank presstelefon, tel: +46 8 585 938 69

Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank, tel +46 701 44 89 66

Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, tel: + 46 72 740 63 38

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2019, kl 10.00.