Hoppa till textinnehållet

2019-03-15 07:08

Kommentar till uppgifter i media

Swedbank fick sent torsdag kväll, 14 mars 2019, tillgång till uppgifter från SVT:s program Uppdrag Granskning. Den analys Uppdrag granskning hänvisar till är den initiala rapport som Swedbank tog fram i höstas utifrån transaktioner mellan kunder i Swedbank och kunder i Danske Bank. Utifrån den rapporten har sedan ytterligare aktiviteter gjorts.

Swedbank tar sitt ansvar för att förebygga och upptäcka misstänkt penningtvätt på stort allvar. Under 2018 gjorde Swedbank, till följd av uppgifter om Danske Bank i media, på eget initiativ en analys av betalningar mellan kunder i Danske Bank och kunder i Swedbank. I analysen gick Swedbank igenom betalningar mellan åren 2007 och 2015.

- Som vi har upprepat många gånger så agerar vi på olika signaler. Därför var det naturligt för oss att agera när avslöjandena om Danske Bank kom ut på marknaden. Det var bakgrunden till vår analys, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef, Swedbank.

Med 900 000 privat- och 130 000 företagskunder är Swedbank den ledande banken på den estniska marknaden. Förra året, 2018, gjorde Swedbanks estniska kunder miljoner transaktioner varje dag. Vi fick i snitt cirka 80 varningssignaler dagligen. De transaktionerna gjorde vi en fördjupad analys av. Det ledde i sin tur till cirka fyra anmälningar per dag till den estniska finanspolisen.

- Vi är en bank för vanliga hushåll och företag, men tyvärr försöker grovt kriminella utnyttja det finansiella systemet. För oss är det viktigt att de kriminella ska känna att det inte lönar sig att göra brott i Swedbank, fortsätter Birgitte Bonnesen.

Analyser av transaktioner inleds med att banken ser om det finns några avvikande beteenden hos kunder. Den bedömningen görs utifrån bl.a. de uppgifter som kunderna själva uppgett till banken. I slutändan kan den processen leda till att banken anmäler kunden till finanspolisen.

- I analysen förra året tittade vi på både nuvarande och före detta kunder i Baltikum. Resultatet av den första genomgången gjorde att vi sedan gick vidare med en fördjupad analys av cirka 2 000 kunder i hela Baltikum. Det ska sättas i relation till de 3,3 miljoner privat- och 300 000 företagskunder som vi har i Baltikum. I många fall fanns ingen anledning att agera vidare, men i vissa fall gick vi vidare med bl.a. anmälningar till finanspolisen, fortsätter Birgitte Bonnesen.

Uppdrag granskning hänvisar till olika siffror avseende betalningar som sägs ha gått mellan kunder i Danske Bank och kunder i Swedbank under nästan tio års tid. Detta är bruttosiffror i den initiala analysen. Uppdrag gransknings siffror kan exempelvis sättas i relation till den siffra på 2 000 miljarder kronor som figurerat kopplat till Danske Bank. I sammanhanget kan nämnas att Swedbank har en marknadsandel på cirka 60 procent vad gäller betalningar på den estniska marknaden och är därmed en bank som tar emot betalningar från alla andra banker.

Efter dialog med Finansinspektionen har även de fått tillgång till materialet.

- I kampen mot penningtvätt måste alla samhällets aktörer agera gemensamt, avslutar Birgitte Bonnesen.

För mer information:
Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank, tfn 070 144 89 66